چگونه زیستن!

رازهای برای خوب زیستن«مشاوره»

چگونه زیستن!

رازهای برای خوب زیستن«مشاوره»

پاداش بوسیدن فرزند

جمعه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۳، ۰۶:۲۰ ق.ظ

کانون خانواده بایستی محیطی جذاب و شیرین باشد تا بهترین لحظات زندگی اعضا در فضای گرم و صمیمی خانواده بگذرد . خانواده به عنوان محیطی طبیعی ، رشد جسمانی ، عاطفی و اجتماعی فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهد .
امام محمد غزالی در کتاب " کیمیای سعادت " آورده است : " بدان که کودک امانتی در دست پدر و مادر است و دل پاک وی چون گوهری نفیس است ، چون موم نقش پذیر است و چون زمینی پاک است که هر بذری در وی می روید ، اگر بذر خیر در آن بنشانی ، به سعادت دین و دنیا می رسد و پدر و مادر و استاد در ثواب آن شریکند و اگر برخلاف این باشد ، بدبخت می شود و در هرچه بر سر او آید ، ایشان شریک هستند ."
خانواده در رشد اخلاقی کودک سهمی مهم دارد . وجود آرامش و اطمینان خاطر در خانواده و حسن معاشرت والدین با خود و فرزندان ، زمینه اجتماعی شدن را در کودک فراهم می کند و ارتباطات صحیح اجتماعی را به او می آموزد . نوع رابطه ای که کودک در محیط خانواده با والدین برقرار می کند ، زیربنای روابط بعدی او با دوستان و سایرین خواهد بود . غالبا" نگرشها و رفتارهای خوشایند و یا ناخوشایند نسبت به پدیده های مختلف از خانه سرچشمه می گیرد

پاداش بوسیدن فرزند

کانون خانواده بایستی محیطی جذاب و شیرین باشد تا بهترین لحظات زندگی اعضا در فضای گرم و صمیمی خانواده بگذرد . خانواده به عنوان محیطی طبیعی ، رشد جسمانی ، عاطفی و اجتماعی فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهد .
امام محمد غزالی در کتاب " کیمیای سعادت " آورده است : " بدان که کودک امانتی در دست پدر و مادر است و دل پاک وی چون گوهری نفیس است ، چون موم نقش پذیر است و چون زمینی پاک است که هر بذری در وی می روید ، اگر بذر خیر در آن بنشانی ، به سعادت دین و دنیا می رسد و پدر و مادر و استاد در ثواب آن شریکند و اگر برخلاف این باشد ، بدبخت می شود و در هرچه بر سر او آید ، ایشان شریک هستند ."
خانواده در رشد اخلاقی کودک سهمی مهم دارد . وجود آرامش و اطمینان خاطر در خانواده و حسن معاشرت والدین با خود و فرزندان ، زمینه اجتماعی شدن را در کودک فراهم می کند و ارتباطات صحیح اجتماعی را به او می آموزد . نوع رابطه ای که کودک در محیط خانواده با والدین برقرار می کند ، زیربنای روابط بعدی او با دوستان و سایرین خواهد بود . غالبا" نگرشها و رفتارهای خوشایند و یا ناخوشایند نسبت به پدیده های مختلف از خانه سرچشمه می گیرد .
 
اگر به خاطر داشته باشید ، در مقالات قبل، به یکی از مبانی روان شناختی ارتباط با کودک یعنی محبت و همدلی با او اشاره کردیم . روان شناسان می گویند ، یکی از اساسی ترین نیازهای انسان ، پس از نیازهای اولیه زیستی مثل آب و غذا ، نیاز به محبت است . به گونه ای که اگر این نیاز در انسان تامین نشود ، تا حد زیادی نیازهای زیستی دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد . نیاز به محبت ، در کودکان شدیدتر است و پاسخ گویی سنجیده به آن ، اساس و پایه تربیت صحیح است . مهربانی با کودک ، آرامش روانی ، امنیت خاطر ، اتکاء به نفس و اعتماد به والدین را در پی دارد . عدم محبت نیز به فروپاشی آرامش روانی ، بی اعتمادی به خود و دیگران و احساس حقارت و حتی بیماریهای جسمی و انحرافات اجتماعی می انجامد .
از نکات مهم در محبت به کودکان این است که تنها به محبت در دل بسنده نکنیم . زیرا محبت هنگامی موثر و مفید خواهد بود که آن را ابراز کنیم و کودک را از علاقه خود به او آگاه سازیم . امام علی (ع ) در نامه ای به فرزندش حسن (ع ) محبت خود را به او چنین ابراز می کند : " من تو را قسمتی از خود ، بلکه تمام خود یافتم . به گونه ای که اگر چیزی بر تو وارد شود ، گویی بر من وارد شده است و اگر مرگ به سراغ تو آید ، چنان است که به سراغ من آمده است . از این رو این نامه را به تو نوشتم تا ( محبتم را ) برایت بیان کرده باشم . "
ابراز عواطف مثبت از مبانی مهم ارتباط والدین با فرزندان است . حالت عاطفی ما در هر لحظه بر درک ، تصمیم گیری و قضاوتهای ما موثر است . ابراز عواطف مثبت و خوشایند والدین در برخورد با فرزندان ، بین آنها دوستی و علاقه پدید می آورد و یا آن را افزایش می دهد . درنتیجه بر استحکام روابط والدین با فرزندان می افزاید . برخی از روان شناسان توجه عاطفی مثبت و بی قید و شرط به فرزند را اساس رابطه با او می دانند . طبق نظر آنها ، انسان از کودکی نیاز به توجه مثبت به طورغیرمشروط دارد . معمولا" توجه عاطفی والدین ، با گذشت زمان ، مشروط می شود . دراین صورت این تلقی در کودک شکل می گیرد که گویا از سوی والدینش مورد بی مهری قرار گرفته است . روان شناسان و جامعه شناسان ، در بررسی علل کجروی فرزندان ، به عوامل متعددی ازجمله کمبود روابط گرم و محبت آمیز و نیز عدم حمایت که از مصادیق عواطف منفی است ، اشاره کرده اند .
امام علی (ع ) در نامه ای به فرزندش حسن (ع ) محبت خود را به او چنین ابراز می کند : " من تو را قسمتی از خود ، بلکه تمام خود یافتم . به گونه ای که اگر چیزی بر تو وارد شود ، گویی بر من وارد شده است و اگر مرگ به سراغ تو آید ، چنان است که به سراغ من آمده است . از این رو این نامه را به تو نوشتم تا ( محبتم را ) برایت بیان کرده باشم . "
در آموزه های اسلامی بر لزوم ابراز عواطف خوشایند ، تاکید شده است . گفتگوی مهربانانه و دلسوزانه با فرزندان / نگاه محبت آمیز به آنان / ارتباطات غیرکلامی مثل بوسیدن فرزندان و نوازش آنان به مقتضای سن شان ، ازجمله نشانه های ابراز عواطف مثبت هستند . امام صادق (ع ) در روایتی می فرماید : " هرکس فرزندش را ببوسد ، خداوند برای او پاداشی نیکو می نویسد و وقتی که فرزند خود را خوشحال کند ، خداوند او را در قیامت خشنود خواهد کرد . "
ارتباطات غیرکلامی ، شکل دیگری از ارتباط و تبادل نظر با دیگران است . والدین یا فرزندان ، گاهی افکار ، نگرش ها و مقاصد خود را از طریق حرکات چهره ، طرز نگاه و یا رفتارهای غیرکلامی به طرف مقابل منتقل می کنند . گاهی رفتار غیرکلامی ، موثرتر از سخن گفتن است . نیاز به درک ارتباط غیرکلامی ، به ویژه در کار کردن با کودکان از اهمیتی خاص برخوردار است . زیرا کودکان هنوز پیچیدگی ها و رموز ارتباطات کلامی را به خوبی نمی دانند . بدون شک برای ایجاد و رشد ارتباط موثر و مطلوب با فرزندان ، باید هنرمندانه از ارتباطات غیرکلامی بهره جست .
 
یکی دیگر از مبانی مهم درارتباط با فرزند ، این است که به او اجازه دهیم تا نظرات و تصمیمات خویش را بیان کند . این مسئله مستلزم آن است که برای فرزند حق اشتباه کردن قائل شویم ، به جز در مواردی که این اشتباه برای خود او و یا دیگران خطرناک است . والدین قبل از هرچیز باید یک شنونده خوب باشند تا بتوانند کمک و راهنمایی لازم را به فرزند خود ارائه کنند . فرزندان نیاز دارند با تمام وجود احساس کنند که مورد عشق و علاقه و پذیرش والدین هستند . هرچند که در مواردی رفتارشان ، از نظر والدین مطلوب نباشد .
نوجوانی 17 ساله در جریان یک مشاوره ، احساس خود را نسبت به پدرش چنین ابراز می کند : " آنچه واقعا" به من در حرف زدن با پدرم کمک می کند ، این است که حتی اگر با نظرش هم مخالفت کنم ، از دست من عصبانی نمی شود . به هرحال برای من این مهم است که پدرم حرفهای مرا به خوبی گوش می دهد و می شنود ."
روان شناسان توجه عاطفی مثبت و بی قید و شرط به فرزند را اساس رابطه با او می دانند .
آقای آل یاسین کارشناس مسائل تربیتی ، خطاب به پدر و مادرها چنین می گوید :
" فرزند شما پیش از آنکه آمادگی شنیدن سخنانتان را داشته باشد ، باید احساس کند که سخنانش را می شنوید و پیش از آنکه افکار ، احساسات و نیازهایش را بیان کند ، باید به این نتیجه برسد که او را درک می کنید . مسائل و نیازهای فرزندتان را فرصتی برای احیای روابط و مناسبات خود با او تلقی کنید ." مسلما" تلاش پدران و مادران و مربیان ، برای تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان در ارزش نهادن به شخصیت آنان بسیار موثر است . کودکان حق دارند از جامع ترین برنامه ها و موثرترین روشهای تربیتی برخوردار شوند .
دکتر غلامعلی افروز روان شناس می گوید :
" کودک حق دارد در کانون پرمهر خانواده ، در پرتو وجود والدین ، از غنی ترین محبت ها و بیشترین نشاط و احساس رضایتمندی برخوردار باشد . پیامبر اسلام فرمود : فرزند در نخستین هفت سال حیات خود ، محبت پذیر است / در هفت سال دوم ، آموزش پذیر / و در هفت سال سوم مشورت پذیر است . دوران خاص محبت پذیری کودکان زمانی است که پایه های استوار شخصیت آنان بنا می شود . کودکان دوست دارند این دوران را با نشاط فراوان بگذرانند . کودک حق دارد از احترام و تکریم شخصیت برخوردار شود . آنها دوست دارند مورد توجه و احترام دیگران قرار گیرند . به همین دلیل ، تکریم شخصیت کودکان یکی از وظایف مهم و مسئولیتهای خطیر پدران و مادران است .

صدای جمهوری اسلامی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۱۲/۲۲
احسان حسینی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی